பின்பற்றுபவர்கள்

வெள்ளி, 27 அக்டோபர், 2023

மீண்டும்! மீண்டும்!!

காணத்தூண்டும் !!!

நண்பர்களே,

உள் மாநிலத்திற்குள்ளாகவே ஒருசில இடங்களுக்கு மறுமுறை அல்லது மீண்டும் சிலமுறை போகும்படியான சூழல் ஏற்படுவது அபூர்வம் தான்.

புதன், 18 அக்டோபர், 2023

பொக்கிஷப்பேரழகே!

உன் புன்னகை என்ன விலை?

நண்பர்களே,

இந்த பதிவிற்கு முன் வெளியிட்ட காதல் தேசத்தில் ... சொன்னதுபோல், இந்தமுறை எனது பிரான்ஸ் பயணம் பலவகையில் சிறப்பு வாய்ந்ததாக அமைந்திருந்தது. அவற்றுள்  அடுத்த சிறப்பு:

திங்கள், 16 அக்டோபர், 2023

காதல் தேசத்தில் ...


கல்யாணத்திருவிழா!!

நண்பர்களே,

கடந்த மே மாதம், மீண்டும் ஒருமுறை பிரான்ஸ் தேசம் செல்லவேண்டி இருந்தது.

கடந்த 23 ஆண்டுகளில் பலமுறை இந்த காதல் தேசத்திற்கு சென்றிருந்தாலும் இந்த முறை சென்ற பயணம் பல  விதங்களில் சிறப்பு வாய்ந்ததாக அமைந்திருந்தது.