பின்பற்றுபவர்கள்

சனி, 21 நவம்பர், 2020

அம்மி பறக்குது!!

நண்பர்களே,
 இடையில் சிறிது காலம் பதிவின் பக்கம் வராமல் போனதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் முக்கிய காரணம் தற்போது மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கும் புதிய வடிவிலான பதிவு தளம் எனக்கு இன்னும் பிடிபடவில்லை என்பதே பிரதான காரணம்