பின்பற்றுபவர்கள்

வியாழன், 20 ஜனவரி, 2022

தாலிக்கு தங்கம்!!

"பணத்துக்கு  பங்கம்".

நண்பர்களே,

மணமகன் அல்லது மணமகள் இல்லாமல் கூட திருமணங்கள் நடந்தாலும் நடக்கலாம், ஆனால் தங்கம் இல்லாமல் எந்த திருமணத்தையும் நினைத்துப்பார்க்க முடியுமா என்றால் சந்தேகமே.