பின்பற்றுபவர்கள்

சனி, 31 டிசம்பர், 2016

பானத்தில் பாஷாணம்??

நம்பிக்கை துரோகம்.

நண்பர்களே,

மனிதன் உயிர் வாழ தேவைப்படும் இன்றியமையாத -  ஆதார-  அச்சான நீர், காற்று, உணவு போன்றவையின் முக்கியத்துவத்தை நாம் எல்லோரும் அறிவோம்.

பன்னீரும் பணிவும்!!

   செல்வமும் செழிப்பும்!!
.
நண்பர்களே,

ஆண்டாண்டு காலமாக நமது இந்திய திரு நாட்டின் பாரம்பரிய வழக்கமாக நடைமுறையிலிருக்கும் ஒரு மரபு,

வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

காயமும் மாயமும்!!!!

 தீர்க்கதரிசனம்  ?

நண்பர்களே,

இந்த ஆண்டு  நிகழ்ந்த பேரிழப்பின் வடுவும் வலியும்  ஆறாத மனநிலையில் விழாக்கள், கொண்டாட்டங்களில் அத்தனை ஆர்வமில்லாமல் இருந்தேன்.

இரண்டு கால்களும் போனதெங்கே?


புரியாத புதிர்.
நண்பர்களே,

நாம் ஒரு இடம் விட்டு இன்னொரு இடம் செல்லவேண்டுமாயினும்,ஒரு தகவலை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளவேண்டுமாயினும், அல்லது விழாக்கள், நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்லவேண்டுமாயினும்,

வியாழன், 29 டிசம்பர், 2016

கார்டனில் காஞ்சனா.

R.I.P.
நண்பர்களே,

நிறைவேறாத ஆசைகளுடனும் ,படுபாதகமானமுறையிலும்  இறந்தவர்களும் கொல்லப்பட்டவர்களும்,

வியாழன், 22 டிசம்பர், 2016

தோட்டத்திலிருந்து துரத்தப்பட்ட முதல்வர்.

கூடா நட்பு!! 

நண்பர்களே,

சமீபத்தில் ஒரு திருமணத்திற்கு சென்றிருந்த இடத்தில்  திருமண வாழ்த்து செய்தியின் ஒரு பகுதியாக இந்த பேச்சு அடிபட்டது :-