பின்பற்றுபவர்கள்

சனி, 4 ஜூன், 2022

ஒய்யார வாகனம்!!

ஒப்பில்லா சீதனம்!!. 

நண்பர்களே ,

முந்தய பதிவின் தொடர்ச்சியாக இந்த மேலதிக  பயண அனுபவ பதிவினை வாசிப்பதற்குமுன்னால் எமது முந்தைய பதிவினை வாசிக்க வேண்டுகிறேன்; தொடர அனுகூலமாக இருக்கும்..

 கிளாஸ்(ஸோட)கோ!!! (koilpillaiyin.blogspot.com)